Vijećnici jednoglasno prihvatili Prijedlog odluke o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima Grada Korčule

kune

Novim modelom otpisa/popusta Grad će pokušati doći do nenaplaćenih 7,5 milijuna kuna zaostataka  od raznih dužnika

Vijećnici Gradskoga vijeća  „Prijedlog odluke o naplati dospjelih a nenaplaćenih potraživanja“ u visini od preko sedam milijuna kuna ocijenili su kvalitetnom i jednoglasno je prihvatili na sjednici, održanoj u petak navečer.

Riječ je, naime o odluci s kojom se uređuju uvjeti, kriteriji i načini naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Grada po osnovama zakupa, najamnina za stanove, komunalne naknade, komunalnih doprinosa, poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku, nastalih do kraja listopada mjeseca ove godine.  Po njoj dužnici svoja zaostala  potraživanja mogu podmiriti jednokratnom uplatom uz popust od 5 po 60 posto, ovisno od kada im se obveze „vuku“.

Dužnici iz 2003. godine, stupanjem na snagu ove odluke, imaju popust od 60 posto, a dužnici od prošle godine 5 posto. Visina popusta, prema novoj odluci, ne smije biti veća od iznosa kamata. Dužnicima je  dana mogućnost i podmirenja zaostalih potraživanja modelom preboja, reprogramom na rok od jedne do pet godina, uz mogućnost počeka, ustupanjem potraživanja iz drugih poslovnih odnosa, uz prihvatljiv instrument osiguranja plaćanja, kompezecijom ili ustupanjem nekretnine.

Gradonačelnik Mirko Duhović i ime predlagača  obrazložio je da je riječ pokušaju stvaranja modela koji bi motivirao dužnike u podmirivanju njihovih zaostalih obveza.  I ostali su vijećnici model ocijenili dobrim, apelirajući na građane, tvrtke, obrtnike i  da promjene  svoje ponašanje, podmire dugove, te počnu  uredno ispunjavati   svoje obveze prema proračunu Grada.

Ocjenjeno je kako  je riječ o izvornim prihodima  s kojima se može  mnogo investirati u Gradu na dobrobit svih građana. Odluka je podržana uz komentar da je sa njom trebalo krenuti ranije, jer bi se spasilo 800.000 kuna nagomilanog ranijeg duga koje je Grad prošle godine morao otpisati.

Ž. Petković

Najveći je dužnik  Grada  talijanski zakupoprimac Raffaelo dela Bona koji duguje dva milijuna kuna na ime  ranije unajmljenog restorana „Shatus bar“. Veći dužnici su domaći hotelijer HTP Korčula, koji dio dugova rješava prebojem,  ali i mnoge ostale tvrtke, obrti i sami građani Korčule koji nisu uredni platiše komunalne naknade, poreza na kuće za odmor itd.

Pošalji dalje: