Što je bolje?

gradele

Što je bolje, sve freško, pečene triglje, luc ili palamidica od dva i pol kila pitali smo se sinoć prije fešte.

A nakon fešte zaključak je bio da smo probali svega “pomalo” i da je sve bilo za lizat prste.

Sve to u orebiškim dvorima kapetana Branka Krističevića.

A.R.

Pošalji dalje: