Natječaj za izdavanje najboljeg književnog djela

Uredništvo Biblioteke Žilković raspisalo je novi natječaj za izdavanje najboljeg književnog djela autora sa stalnim boravkom na području otoka Korčule. Natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 17.11. i bit će ponovljen još dva puta u razmaku petnaest dana. Na inicijativu dr.sc. Gorana Kalogjere  zavičajna biblioteka nosi naziv Biblioteka Žilković po čuvenoj korčulanskoj obitelji Žilković koja je u 16. st. posjedovala jednu od najvećih privatnih renesansnih knjižnica u Dalmaciji, a osnovana je uz potporu Grada Korčule početkom 2006. godine s ciljem kontinuiranog objavljivanja književnih uradaka autora s područja otoka Korčule.

U Biblioteci Žilković Gradska knjižnica Ivan Vidali izdala je do sada ukupno osam naslova – pet zbirki pjesama autorica Jasne Šegedin, Jelene Vidović, Ivčice Dragojević i Darinke Krstulović, posebno izdanje radio-drama Roberta Tomovića, zbirku pripovijedaka Vinka Prizmića i najnoviju slikovnicu Sare Kalogjere u 201. godini.

Pozivamo autore da pripreme svoja djela i dostave ga na adresu knjižnice do 31. siječnja 2012. godine (potpuni tekst Natječaja objavljen je na web starnici knjižnice www.gk-korcula.hr).

Pošalji dalje: