Privremeni službeni rezultati za 10. izbornu jedinicu

Na stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljeni su službeni privremeni rezultati u našoj 10. izbornoj jedinici.

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
82.628 33,20 %
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA – HGS
76.062 30,56 %
3. Neovisna lista – dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 29.088 11,69 %
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ – HSP DR.ANTE STARČEVIĆ
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP
14.938 6,00 %
5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
ZELENA STRANKA – ZS
STRANKA PENZIONERA – SP
7.095 2,85 %
6. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 6.382 2,56 %
7. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP 5.904 2,37 %
8. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS 4.508 1,81 %
9. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS
4.349 1,75 %
10. HRVATSKI RAST – HRAST 3.075 1,24 %
11. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
JEDINO HRVATSKA – POKRET ZA HRVATSKU – JEDINO HRVATSKA
2.104 0,85 %
12. Neovisna lista – SINIŠA VUCO 2.004 0,81 %
13. Neovisna lista – dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. 1.812 0,73 %
14. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE – ASH
SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – SSU
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – SUH
1.309 0,53 %
15. ZELENA LISTA 1.024 0,41 %
16. AKCIJA MLADIH – AM 874 0,35 %
17. AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A-HSS
SAVEZ ZA PROMJENE – SP
763 0,31 %
18. DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA – DSŽ 688 0,28 %
19. AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A-HSP 502 0,20 %
20. AGENDA MLADIH DEMOKRATA – AMD
HRVATSKA STRANKA MLADIH – HSM
489 0,20 %
21. DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA – DLS 445 0,18 %
22. OBITELJSKA STRANKA – OS 396 0,16 %
23. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP 353 0,14 %
24. GLAS RAZUMA 352 0,14 %
25. VOLIM HRVATSKU – VH 342 0,14 %
26. Neovisna lista – NIKO VISKOVIĆ, dr.med. 271 0,11 %
27. SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE – SPH 271 0,11 %
28. Neovisna lista – JURICA TUCAK 214 0,09 %
29. ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA 198 0,08 %
30. Neovisna lista – STEVKO MARINKOVIĆ 137 0,06 %
31. NACIONALNI DEMOKRATI – ND 133 0,05 %
32. NOVA HRVATSKA – NH 91 0,04 %
33. STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ 86 0,03
Pošalji dalje: