Gradsko vijeće u srijedu 21.12.

U srijedu 21. prosinca održati će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule sa dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
 3. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu
 4. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
 5. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a
 7. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2012. godini
 8. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2012. godini
 9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule
 10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2012. godini
 11. Izvješće KTD-a „Hober“ d.o.o. o poslovanju za 2010. godinu
 12. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“
 13. Izbor članova Odbora za javna priznanja
Pošalji dalje: