Sitni popravci

Teško je bez posla potvrđuju nam Tonći Baždarić i Paval Šain,nemaju ga gdje ni pronaći.Paval ekolog preko ljeta prodaje mirisne suvenire da bi bilo koja kuna spašavala obiteljski budžet.Tonći je bio dugogodišnji zaposlenik Mediteranske plovidbe koja se nažalost nasukala,kao i pomorci. Zatekli smo ih na trgu crkve sv.Petra kako uređuju grilje s Opatske riznice.

Pomogao nam je župnik da uradimo sitne poslove,kaže Tonći bratim bratovštine sv.Mihovila koji s posebnim osjećajem ističe ovu najstariju crkvu koja je cijelu godinu zatvorena, samo kratko posluži za blagdan sv.Petra i Pavla.

Nutarnji postav je posebna vrijednost uz reljef sv. Petra nad portalom kojega je prema istraživanjima povjesničara u 15.st. načinio talijanski majstor Bonino.Atraktivno je i cijelo pročelje s jednostavnim zvonikom na preslicu,kao i otvoreni strop s gredama uza zidove gdje se nalazi 13 drvenih baroknih kipova Apostola i Evanđelista,a na oltaru lik sv. Petra.

Pod crkve prekrivaju stare nadgrobne ploče. I tako uz grilje, nastala je priča grozote. Obojica sugovornika su i umjetnički nastrojeni, napominju kako bi se morali sanirati dijelovi krova koji propuštaju vodu čija vlaga prijeti uništenjem kipova, koji traže hitno spašavanje uz kompletnu zaštitu crkve.

Novaca nema, a volje ima, dodaje Tonći, jer mnogi bi građani pomogli kao i do sada na spašavanju objekata velike vrijednosti. Donatori se moraju naći, preko gradske uprave, županije i država. Korčulanski župnik upozorava i na oštećenja sjevernog zida i zvonika katedrale sv. Marka. Uz crkvu je i kuća Marka Pola koja odavno čeka uređenje, a sigurno bi puno pomogla kao i mnoge srednjovjekovne građevine.

Turizam nisu samo kulturna dobra, nego i priča o njima, kaže Tonći Baždarić završavajući korčulansku priču primjerom s otoka Hvara.
Zašto se oni bolje snalaze u turizmu nego mi ? Bili smo u Hvaru i čuli legendu priče o posljednjoj večeri. U srednjem je vijeku jedan mornar plovio u svetu zemlju i na brodu se razbolio, da ne bi zarazio ostale mornari su iskrcali na Hvaru gdje su ga Franjevci spasili i izliječili, a on se odužio naslikavši i poklonivši im sliku s motivom posljednje Kristove večere u društvu dvanaest apostola, kojoj se danas svatko divi. Slika prekriva cijeli zid blagovaonice samostana.

Tekst i snimak : Niko Perić

Pošalji dalje: