Velolučke znamenitosti postale spomenici kulture

Ministarstvo kulture prema zakonu o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara i pravilnika o registraciji kulturnih dobara RH, nakon provedenoga ispitivanja i usklađenja Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu s odredbama Zakona o zaštiti i čuvanju kulturnih, donijelo je rješenje o upisu u registar kulturnih dobara sljedećih područja Vele Luke:

Arheološko nalazište na otočiću Gubeša, arheološko nalazište sa crkvicom sv. Ivana u Gradini i crkvica sv. Vincenca u Veloj Luci.

Arheološko nalazište sa crkvicom sv. Ivana Krstitelja u Gradini na području Vele Luke, zaštićeni je spomenik kulture i upisan u Registar nepokretnih spomenika Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu.
Poluotočić je smješten na zapadnom dijelu velolučkog zaljeva. Na važnom je strateškom položaju s kojeg se kontrolira uvala i cijeli istočni dio velolučkog zaljeva. Na platou je sagrađena crkva sv. Ivana koja se prvi put spominje u izvorima 15. stoljeća. Od pokretnog crkvenog inventara ističe se oltarna pala s rustičnim reljefnim prikaza sv. Ivana Krstitelja upisanom godinom 1720., te grbom poznate korčulanske obitelji Arneri,koja je vjerojatno darovala sliku. Crkva je navodno sagrađena na ostacima benediktinskog samostana ,na istom mjestu pretpostavlja se postojala starokršćanska crkva. Na to upućuju ostaci arhitektonske plastike, ulomak kapitela iz 6. st., koji je pronađen u ogradnom zidu crkve. U prilogu postojanja antičkog građevinskog sklopa govore i ostaci zidova od pravilnih kamenih blokova vezanih žbukom s puno mrvljene opeke i šljunka. Mnogi nalazi antičke keramike,te jedna atenska tetradrahma iz 2. st. Prije Krista, vrlo je rijedak primjerak.

U velolučkom zaljevu na zapadnom dijelu otoka Korčule, u uvali Gradina je otočić Gubeša, koji zatvara valu sa zapadne strane. Danas je potpuno ozelenjen. Arheološki nalazi su zabilježeni po cijeloj površini. Na njegovom vrhu nađeni su temelji građevine dužine oko 20 metara. To su ostaci ville rustice s ostatcima podnog mozaika, te prostorije s ostatcima hipokausta. Krčenjem zemljišta nailazilo se i na grobove s prilozima metalnog i staklenog posuđa. Od numizmatičkih nalaza, s otoka pouzdano potječe jedan novčić carice Faustine iz 2 st. Na Gubeši su nađeni kameni nožići iz razdoblja neolitika.

Crkvica sv. Vincenca u središtu Vele Luke sagradila je kako na pročelju svjedoči natpis iz 1589. godine, član plemičke korčulanske obitelji Ismaeli.Crkva je malena, pravokutnog tlocrta, bez apside, orijetirana u smjeru istok- zapad. Građena je od većih pravilnih kamenih kvadrata. Na bočnim fasadama je po jedan kvadratni prozor. Kip sv. Vincenca standardni je uvozni rad iz 19. st. od sadre. I ona je najstariji spomenik crkvenog graditeljstva u Veloj Luci.

Pošalji dalje: