ZA 54,23% – PROTIV 44,90%

ZA 54,23% – PROTIV 44,90%

Prema prvim službenim nepotpunim rezultatima objavljenim na internet stranicama DIP-a, U Gradu Korčuli se glasovalo ovako:

Broj obrađenih glasačkih mjesta: 7 od ukupno 7 (100,00 %)
broj birača na obrađenim glasačkim mjestima     5.508
pristupilo glasovanju     2.775     50,38 %
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima )     2.775
broj važećih listića     2.751     99,14 %
broj nevažećih listića     24     0,86 %

GRAD KORČULA:
“ZA” 1.505 glasova ili 54,23 %
“PROTIV” 1.246 glasova ili 44,90 %

BLATO – “ZA” 63,90% – “PROTIV” 34.57%
LUMBARDA – “ZA” 43,58% – “PROTIV” 56.10%
VELA LUKA – “ZA” 60,01% – “PROTIV” 39.24%
SMOKVICA – “ZA” 59,39% – “PROTIV” 40.40%
OREBIĆ – “ZA” 61,67% – “PROTIV” 37.89%

Pošalji dalje: