Krađu kandelabra i klupa istražuje policija

Stupovi javne rasvjete (kandelabri) postali su u Korčuli omiljena lopovska disciplina,na kojoj se pri tom i zarađuje. Već nekoliko dana u tijeku jutra Korčulanski komunalni redar Tomo Sansović primjećuje krađu i oštećenja nekoliko rasvjetnih stupova, s kojih se skidaju poklopci koji su od vrijednog materijala, većinom bronca i bakar.

Osim toga primijećena je i krađa električnih kablova i vrijednih kamenih odlomaka. Komunalni redar nam govori da se spomenuti pokradeni elektro poklopci lako skidaju jer su pričvršćeni samo s dva matična vijka, dok je samog počinitelja krađe teško primijetiti, jer su uglavnom krađe učinjene na putu prema predjelu Sveti Nikola, zatim u parku i na igralištu pored Doma kulture, te pored plivališta KPK, gdje se zbog hladnoće malo tko i zaustavlja.Taj široki prostor se je nažalost još više proširio. U bivšem odmaralištu Ferijalnog saveza (preko puta telekomunikacijske zgrade) pokradeni su stari vrlo vrijedni kameni stupovi, kao i željezna vrata i vodovodne cijevi.

Kradu se i bicikle, flomasterima i naljepnicama se oštećuju spomenici kulture. Krađe su prijavljene Policijskoj postaji u Korčuli, i KTD Hober čiji će radnici postavljati nove metalne poklopce na rasvjetnim tijelima, kaže Marko Milat,direktor KTD Hober. Ljuti se, nema načina da se zaustavi krađa, s tim više što je svaki pokradeni komad isplativ od strane sakupljača otpada.

Naručili smo u brodogradilištu Leda u Korčuli nove metalne poklopce, tako da je za očekivati da se u buduće neće pojavljivati krađa tog dijela rasvjetnog stupa koji štiti nutarnji električni vod od kiše, vjetra,mora i sličnim vremenskih utjecaja.

Nažalost,komentira Marko Milat, uz spomenutu krađu kandelabra, na pojedinim je šetnicama nestalo i nekoliko drvenih klupa pričvršćenih na željezne nosače,što će još više isprazniti Hoberov proračun.

Tekst i snimak: Niko Perić

Pošalji dalje: