Gradu Korčuli 43.015,91 kn za štetu od elementarne nepogode

G R A D    K O R Č U L A
Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih
nepogoda za područje Grada Korčule

OBAVIJEST

Vlada Republike Hrvatske dodijelila je Gradu Korčuli 43.015,91 kn za štetu od elementarne nepogode – suše tijekom ljeta 2011. godine (3,68 % procijenjene štete).

U skladu s naputkom Ministarstva poljoprivrede Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih  nepogoda za područje Grada Korčule raspodijelilo je navedena sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su prijavili štetu.

Ovim se obavještavaju poljoprivredni proizvođači da su im sredstva uplaćena na žiro račune poslovnih banaka koje su priložili tijekom prijave štete.

Predsjednik Povjerenstva
Julio Marelić, dipl. iur.

Korčula, 14. veljače 2012.

Pošalji dalje: