Odgovor ustanove Športski objekti Korčula na otvoreno pismo g. Nenada Vukasa

7. veljače smo objavili “Otvoreno pismo Nenada Vukasa” upućeno građanima Korčule, Gradskom vijeću Grada i Upravnom vijeću ustanove “Športski objekti Korčula”.

Na službenim stranicama Grada Korčule jučer je objavljen odgovor Upravnog vijeća ŠOK-a g. Vukasu koje možete pročitati na linku: http://www.korcula.hr/9709/odgovor-ustanove-sportski-objekti-korcula-na-otvoreno-pismo-g-nenada-vukasa/

Pošalji dalje: