Proračun Blata 21 milijun kuna

BLATO – Općinsko vijeće prihvatilo je proračun za 2010. godinu u iznosu od 21.151.000 kuna, što čini povećanje od 10,5 posto u odnosu na planirane prihode iz 2009. godine. Proračun je temeljen na realnim proračunskim mogućnostima, a povećani prihodi proizlaze iz povećanih potpora izvan proračunskih fondova. Rashodi su planirani u skladu sa smjernicama Vlade RH, kao i vlastitim procjenama o kretanju rashoda.

Glavne odrednice rashoda u srednjoročnom razdoblju ostaju projekti izgradnje i ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu. Za nju je u 2009. godini pripremljena projektna dokumentacija i ishođene potrebne dozvole kako bi se za iste tijekom 2010.,a poglavito 2011. i 2012. godine, ishodili što kvalitetniji izvori financiranja.

M.C. Dubrovački vjesnik

Pošalji dalje: