Proračun Grada Korčule 54,8 milijuna kuna

Većinom glasova na sjednici Gradskoga vijeća Korčule usvojen je proračun za 2010. godinu u visini od 54,8 milijuna kuna, koji je kod dijela vijećnika nazvan restriktivnim.

Vijećnik Ivan Andrijić ocijenio je da se grad mora više oslanjati na vlastiti proračun, jer od države neće dobiti mnogo za vlastiti razvoj. Predložio je reviziju ugovora svih poslovnih prostora Grada, komercijalizaciju neiskorištenih atraktivnih gradskih nekretnina,poput kule Forteca ili bivše zgrade srednje škole. Vijećnik Vjeran Filippi istaknuo je da proračun, čiji izvorni prihodi ne mogu dostići 20 milijuna kuna, ne može pokrenuti ciklus razvoja gospodarstva Korčule, pa je pozvao na korištenje EU fondova i prekograničnu suradnju.

Gradsko vijeće u povećanju najma javnih površina vidi mogućnost novih proračunskih prihoda, te traže aktivaciju bogate gradske imovine radi povećavanja proračunskih sredstava. Zatraženo je da se novac od najma “vrati” kroz uređenje javnih površina, koje se moraju uljuditi.

Na posljednjoj obogodišnjoj sjednici vijećnici su gradonačelniku Mirku Duhoviću dali mandat za nastavak pregovora oko mogućnosti gradnje poslovnice OTP banke na području terase Doma kulture restorana Liburna.

U pismu namjere koje je banka uputila Gradu, stoji da bi se na terasi Liburne gradio objekt površine dvjestotinjak metara četvornih koji bi Grad dao banci u zakup na rok od 15 godina, po cijeni od 17 eura za “kvadrat”, što bi gradu donijelo godišnji prihod viši od 40 tisuća eura. S novcima od najma Grad bi se mogao riješiti problem uređenja restorana Liburna zaključili su korčulanski vijećnici.

Željan Petković/EPEHA (Dubrovački vjesnik)

Pošalji dalje: