Kanconeta

Ovi prvi dan godišča

Svemu svitu mir navišča.

One noge od prajčiča

Što su ostale od Božiča

Boje da hi nami date

Nego da hi maška ukrade.

Oj ti slugo od fumara

Ni ti doma gospodara

Donesi nan suha voča

Da grizemo do ponoča

Sira,masla,masla,makaruni,

Kobasica i klašuni.

Pasali smo priko rive

Vidili smo dosta ribe.

Pasali smo priko lokve

Vidili smo dosta smokve.

Pasali smo priko trima

Vidili smo tri gudina.

Pasali smo priko luke

Vidili smo dosta muke.

Dok smo našli vašu kuču

Odrli smo svu obuču.

Ode van je jedan Toni

Doneste mu pjat bomboni.

Ode van je jedan Marin

Doneste mu jedan cukarin.

Ode van je jedan Ivo

Doneste mu jedno pivo.

Korčulani zlatna kito

Čestito van Mlado lito.

-1-

Deveta izborna godina

O temu čemo dva slova.

Što narod hoče, govori

kažu lokalni izbori.

Načelnik nan je Žrnovac,

asistent mu Bosanski lonac.

Svima osmijeh bili blista

Predsjednik viječa dentista.

Viječe garda Korčulanska,

Može se batit Moreška.

Ka počmu kolpe batiti

sve če probleme rješiti,

Furešti solde tratiti,

u ŽBanju porat izgraditi,

promet u gradu riješiti

Boje čemo, lakše spati.

Liburnu su otvorili,

pantagani se rješili.

Još da riješu i šentade

svima puna šaka brade!

S Kerumon jope šuruju

Prvi lipnja otvaraju.

Ajme majko vele sriče,

dogodišča božičnice!

Korčulani bračo mila

Nova nan se pozlatila.

Ka nikoga i ni briga

Skapulače nas naša Liga.

Vjeran Ivan i njihovi

Veliki su jin planovi.

-2-

Birali smo i prešidenta

vrh našeg identiteta.

Svega li su obečali

Ma su nas opet frankali.

Nijedan ni doša na škoj,

hebi se tamo biraču moj

Ko da smo raca gubavaca,

Ma zato daj Ercegovaca.

Doša je opet taki stajun

drugi nan šiju paletun.

Ma Hrvaska mora izabrat

Profešur oli konj za orat.

Izbor ni lak judi moji

Svega na svitu postoji…

Jedan moždane vijuge

Drugi izuje postole.

Ma imamo i zanjih lika

mi imamo našeg Krnovala.

-3-

Kapeka igra bože moj,

Samo napri u boj u boj.

Ma kad doje novi bazen,

Svi če pivat amen amen.

Sve če tamo biti novo

Katastarska opčina Žrnovo.

U nogometu smo najboji,

Ma Afriku zaboravi.

Ko hoče doli navrime

Neka loče puno bire.

Okreči čepe, čitaj ‘ko znaš,

Za svaki čep gre jedan naš.

Bilič kupi bire kamijon

Ne bi li zaradi za avijon.

Ni hajduk ni puno boji,

Ma Torcida se ne boji.

Hajduk prvi, Ivan Paval drugi.

Hajduk petnesti, Benedikt šešnesti.

-4-

Godina je bila fina

Došla nan gripa o gudina.

Ako se ne hočete impeštat

Noge o prasčiča dobro oprat.

Ne glojite prasčiču ruku

Da van ne učini muku.

A ministar naša dika,

Neče cjepivo za lika

potribnijima darivaju,

Ma škivati ne umiju.

Svih nas oni inšenpjaju

Dokle sami ne moraju.

A cjepivo vrag če ga znat,

Moga bi kogo još krepat.

-5-

Otkad nan je ekologija,

Svo smeče se reciklira.

Livo i desno i u sridu

Plastiku caklo i kartu.

I sve mi to natenane

U kontejnere paričane.

Hober kupi novi kamijon,

Reciklirati van zna on.

Što mi smo lipo stivali,

Na Kokojevicu gre vani.

Caklo karta i plastika

jedna mištura velika.

Od našeg reciklavanja

Ne ostane ni bokuna.

-6-

Korčulani sriče smija

Želi van Jadrolinija.

Marko Polo naša dika,

Ni doša daje od Sita.

Satelitska navigacija

Mislu ne triba gvardija.

Na kuverti niko ni pjan

Jerbo gori ni nijedan.

Kalmeta, Lončar ko če znat

Nikomu ne gre u konat.

Nima ostavke nima lika

Ni trajekta do Drvenika.

Meteranska na kolina,

Ne pomaže Kapelina.

Ma ovi sad je po duši

Manje scapula, više sruši.

Korčulani judi mili

Nismo što smo nekad bili.

Ni Hotelsko neče niko

Nima veze za koliko.

-7-

Zakerjan se rasfreškaje

Dosta sivila nevoje.

Od sa če sve bit šareno

Lipo šesno i veselo.

Prvi je Lešič-Dimitri

Zabili judi moji mili.

A sad još puno godišča

Sritna van bila Žuta kuča.

Zakerjan je sad lip i fin

Para ko jelov sabmarin.

Počet ce kladionica

Koja slijedeča bojica?

Konzervatori zlatna kito,

Čestito van mlado lito.

-8-

Recesija,kriza,nema se,

Za use, nase i podase.

Od Vlade doša naputak:

“Nikomu više domjenak!

Za jist i pit skupa s nama

Donesi lipo iz doma!”

Naše Vlade svi ministri

slušaju naputak bistri.

tečice,biduni,kofice,

na Markov trg za đazbice.

Odovle gre jin brzoglas

“Pomalo! Saslušajte nas!

Ideja naša je odavna,

Naša autorska su prava.

Ne može se na tu foru,

Pjatance činit u Saboru!”

-9-

U Velu crkvu obnova,

I zato nima odmora.

Šine što deržu kolune,

ruzinave su, propale.

Ko stari zubi se klimaju

tribaju novu dentjeru.

S plafuna inkarat če past

Kroskle curi,sam Bog če znat.

Šufit su vas očistili

svu starožinu bacili.

Trude Line,Dumivota

s Kokojevice spašavat.

I službe su priselili

armadure su podigli.

Štuk, pitura svoje čini,

na što če sličit va vidit.

A sve su mogli zalipit

u zubariju na Buculin.

S malo voje i koraja

epoksi radila bi smola.

-10-

Moreška i Cecilija,

ko kuverta i makina,

Ko bi samo doli sa je i gori,

Fešte, ko voli nek izvoli!

Nikada veće jubavi,

Mogli bi se još i spoji.

Za hodit gori oli doli,

fali jin štanga o punpjeri.

U Moreškanata dobar tek,

Ji se i tatarski biftek,

Količina jin ni problem

Biftek na oko za melem.

Po kila gre po osobi

Da ne bi kogo prislabi.

Vlado Trojan naša dika

Od Plokate do Vrnika.

Dobi je malu nagradu

za slomijenu mu petu.

U Hvaru ka smo batili,

Četr’es’t’četvrte, drugarice I drugovi?

-11-

Spimo ko Trnoružica,

Di je glava di guzica?

Nimamo mi direcjuna,

Ni narod ma ni komuna.

Vaja se počet dricavat

Pomalo škinju zdretavat.

Da budemo svoji na svom,

Korčulanin ma i dogon.

Lumbardez, Kunej i Vilan,

Svima nama je isti plan.

Nikolaši, Bilinaši,

Puntaj’ranezi, Borčanezi,

Medvinjak i Sveti Anton,

Sve lipo kako bonobon.

Živit, volit, život stvarat

Svima nan je isti konat.

-12-

Korčulani zlatna kito,

Čestito van mlado lito.

Korađo i samo naprid

Niko nan ne može naudit.

Uz Marka Pola, Morešku,

Kapeka i Ceciliju,

Sasvetane i Rokovce,

punpjere i Mihovilce,

Ostvariče se svač’ji san

Osvanut če nan sritan dan.

Ako san koga zaboravi

Namojte mi što zamirit.

Za vas pjesmica je mala,

Čekajte do Krnovala.

Verse ćemo van spraviti,

Biće za čin se napiti.

Korčulani zlatna kito

čestito van mlado lito.

Ijte, pijte i (jebite) a ha,ha,ha

I uvik se veselite.

Sve van reslo,sve van cvalo

Po sve vike vika,amen.

Pošalji dalje: