Skupština dijela zadrugara PZ POŠIP Čara

Za dan 17.ožujka 2012. u 18.00 sati zakazana je Skupština dijela zadrugara PZ POŠIP Čara O. Korčula u Zadružnom domu u Čari. Pozivamo vas na zakazanu Skupštinu kako biste se uvjerili u naše osnovane sumnje o grubom kršenju statuta zadruge, povrede zakonskih propisa, elemenata manipulacije i štetnog poslovnog postupanja od strane dijela uprave zadruge.

Imamo također osnove sumnjati da je sadašnja skupština sazvana protuzakonito, s obzirom da smo u posjedu presude Trgovačkog suda u Dubrovniku po sutkinji Ani Muhoberac poslovni broj 17/P.2188/11 OD 15.02.2011.

Temeljem ove presude poništene su sve odluke skupštine zadruge od 27.07.2011. čime se osnovano može smatrati da sadašnja uprava nema legitimitet sazivati redovnu skupštinu već to može učiniti samo Lokalna samouprava u svrhu biranja nove uprave i usklađivanje normativnih akata naše zadruge sa novim zakonom o zadrugama od 16.03.2011., NN 34/11 za što je rok 31.03.2012. Za više informacija javite se na broj 091 182 3327

U očekivanju smo Vašeg dolaska , kako biste se uvjerili u naše tvrdnje te objektivno izvjestili javnost.

Sa izrazima poštovanja

Grupa osnivača PZ POŠIP Čara O. Korčula

U Čari 14.03.2012.

Pošalji dalje: