Korčulansko odlagalište smeća Kokojevica prijeti zatvaranjem?

Svake godine otprilike u ovo vrijeme pred Uskrs Korčulom se šire glasine kako se neće imati gdje odlagati komunalni otpad. Dali zbog upozorenja građanima da smanje kućni otpad, ili upozorenja nadležnima da se nema gdje odlagati. Građani komentiraju, ali isto tako svjedoče svakodnevnom sakupljanju i odvozu otpada na odlagalište Kokojevica u Lumbardi. Sa područja Grada Korčule organizirano skupljen otpad iz domaćinstava i privrede vrši KTD „Hober“ d.o.o, dok s područja općine Lumbarda istu djelatnost vrši KTD „Mindel“.

Direktor Hobera Marko Milat kaže da je svake godine sve više komunalnog otpada,i tako se očekuje u narednim godinama. Hoberovu procjenu količina otpada za predstojeće razdoblje do 2018.godine usvojilo je i Gradsko vijeće Grada Korčule, gdje su skupljanjem obuhvaćena sva naselja po broju stanovnika:

Korčula 3232, Čara 797, Pupnat 488, Račišće 456 i Žrnovo 1267.

U prošloj je godini sakupljeno i odloženo 2.677 tona otpada, od čega je 1.944 tone komunalnog, dok je preostalih 54 tona otpada neopasni proizvodni otpad i 679 t otpad od turizma. Znači da je Kokojevica samo od Grada Korčule primila te godine 2.677 tona komunalnog otpada.

Zanimljiva je i prognoza procijenjenog očekivanog kretanja godišnjih količina krutog otpada,za razdoblje do 2018.godine.

Tako će ova 2012 izvesti iz Grada Korčule u općinu Lumbarda 2.753 tone, 2013 = 2.804, 2014 = 2.857, 2015 = 2.912, 2016 = 2.968, 2017 = 3.026, i 2018 = 3.04119 tona..

Direktor Hobera Marko Milat nam kaže da se odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava s područja Grada Korčule i zimi i ljeti odvozi sedam puta tjedno s istog mjesta, tijekom 7 radnih dana u tjednu.KTD „Hober“ d.o.o skuplja i odvozi na Kokojevicu i glomazni otpad s mjesta nastanka i njegov odvoz obavlja se specijalnim vozilom,koje na sebi ima nadgradnju u koju se ubacuje otpad i odvozi na odlagalište.

Zbog češćih požara nastalih na odlagalištu i smrada koji se u ljetnim mjesecima osjeća zrakom, prije 6 godina započela je sanacija odlagališta. Nažalost, iako je tada bilo obećanja lokalnoj samoupravi da će se odlagalište Kokojevica sanirati do 2008.godine, nakon čega će biti i konačno zatvoreno, vjerojatno i neće dok se ne uredi centralni županijski centar za gospodarenje otpadom.

Država je loš vlasnik terena na kojemu se nalazi odlagalište smeća u predjelu Kokojevica u Lumbardi ,uznemireno priča načelnik općine Lumbarda Ivan Radovan. Mi već tri godine pokušavamo razriješiti imovinsko pravne odnose gdje su Hrvatske šume izjavile pismeno da oni upravljaju s tim prostorom. Zajedno u suradnji s gradonačelnikom Korčule  pokušavamo razriješiti problem, napravljen je elaborat koji je ovjeren kod nadležne agencije i sada je na Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH da se izdvoji taj dio prostora deponija Kokojevica šumskom gospodarstvu Korčule.

Prema bojazni Ivana Radovana Fond odustaje od daljnjeg sufinanciranja ovog projekta tako da Lumbarda ne može dobiti potvrdu na glavni projekt. Ukoliko se hitno ne nastave radovi na sanaciji, zabrinjavajuća situacija na Kokojevici već sada prijeti zatvaranjem. Mi nećemo moći dočekati ovogodišnju turističku sezonu uz trostruko veći odvoz smeća, nažalost za očekivati je velike probleme koliko za Gradsku zajednicu Korčule tako i za Općinu Lumbarda, kaže načelnik općine Radovan.

Ja očekujem vrlo skoro rješavanje imovinsko pravnih odnosa na što mi nažalost ne možemo više utjecati, a trajanje procesa rješavanja i dokazivanja da je vlasnik država smatram predugo i neozbiljno, riječi su Ivana Radovana. Njegova je završna riječ i poruka, neozbiljno da takav odnos imaju prema lokalnoj zajednici za tako važan infrastrukturni projekt koji je od životnog značaja za ove ljude, jer ta lokacija deponira pola otoka Korčule na 4 tisuće kvadrata prostora prima 3.300 tona otpada..

Tekst i foto Niko Perić.

Pošalji dalje: