Izborna skupština HGD Sv. Cecilija

Izborna skupština Sv. Cecilije zakazana na dan 11.05.2012 (petak) u 18,30 sati u prostorijama društva.

1. Otvaranje Skupštine, izbor zapisničara, 2 ovjerovitelja zapisnika i izbor radnog predsjedništva.
2. Prijedlog i usvajanje dnevnog reda
3. Podnošenje izvješća i plana rada sekcije „Moreška“
4. Podnošenje izvješća i plana rada sekcije „Puhački orkestar“.
5. Podnošenje izvješća i plana rada sekcije klapa
6. Podnošenje izvješća i plana rada sekcije mladi mužikanti
7. Podnošenje financijskog izvješća .
8. Podnošenje izvješća nadzornog odbora.
9. Osvrt o radu od strane predsjednika društva.
10. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih.
11. Razrješenje starog predsjednika, dopredsjednika, upravnog odbora, nadzornog odbora i tajnika, te izbor novih članova.
12. Razno

Pozivaju se članovi i prijatelji društva da nazoče skupštini

Predsjednik:
Đuro Čehovski

Pošalji dalje: