Hrvatska deveta na listi najporočnijih zemalja svijeta

Foto: Shutterstock

TVRTKA Bloomberg izradila je listu 20 najporočnijih zemalja na svijetu. Lista je rađena na osnovi četiri kriterija. Mjerila se konzumacija cigareta, alkohola i droga te postotak izgubljenog novca na kocki na populaciji od 15 do 64 godine. Na listi poročnih našla se i Hrvatska, a zauzela je 9. mjesto. Za stvaranje ove liste koristili su se najsvježiji podaci iz svih država koje su imale zabilježene brojeve ovisnika o alkoholu, drogama, kocki i cigaretama. Uključeni su bili svi stariji od 15 godina.

Lista najporočnijih zemalja:

20. Rusija
19. Mađarska
18. Slovačka
17. Ukrajina
16. SAD
15. Velika Britanija
14. Latvija
13. Argentina
12. Irska
11. Estonija
10. Bosna i Hercegovina
9. Hrvatska
8. Grčka
7. Italija
6. Bugarska
5. Španjolska
4. Armenija
3. Australija
2. Slovenija
1. Češka

Index.hr

Pošalji dalje: