Tramontana…

Prognoze su je zvale…već smo mislili da su opet falili….polako…u sumrak stigla je sa svim bisom u sebi….

I.A.

Pošalji dalje: