Početak rada neurološke ambulante u Domu zdravlja Korčula

Dom zdravlja Korčula sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovorio je tim neurologije, te od 6. svibnja 2012. godine Davor Jurišić, dr.med. spec. neurolog  započinje sa radom u neurološkoj ambulanti. U neurološkoj ambulanti vršit će se prevencija, dijagnostika i liječenje neuroloških bolesti, kao jednog od vodećih uzroka smrti suvremenog čovjeka.

Dolaskom našeg novog liječnika specijaliste specijalistička zdravstvena zaštita stanovništva otoka Korčule i dijela poluotoka Pelješca značajno je unaprijeđena, a kvaliteta života poboljšana.

Davor Jurišić,dr.med.spec.neurolog, ponedjeljkom će ordinirati u ambulanti Orebić, a ostale dane u Domu zdravlja u Korčuli.

Pacijenti se mogu naručiti za neurološki pregled osobno ili na br. telefona: 715-660.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Pošalji dalje: