Na Bistrini trenutno kolone oko dva kilometra

“ŠANGAJ” NAŠ SVAGDAŠNJI

Jadi po prometnoj izolaciji juga i dalje ne prestaju. I dok svakodnevno iz različitih izvora dolaze više manje neupotrebljive solucije, izgleda da Dubrovačko neretvanska županija sve ima a ništa nema.

Tako nam je jedan čitatelj iz Dubrovačkog primorja dojavio da su trenutno na graničnom prijelazu Bistrina kolona oko dva kilometra pa se čitatelj pita kako i koji trajekti će moći u adekvatnom roku obaviti transport vozila koja čine ovoliko dugu kolonu?

I čekajući bolje dane i bolja vremena ostaje nada da će problem prometa ipak biti riješen na način koji će biti zadovoljavajući za ljude koji žive na području krajnjeg juga.

http://www.portaloko.hr

Pošalji dalje: