Proslava 30-godišnjice mature

Proslava 30-godišnjice mature
POZIVAJU SE SVI MATURANTI GENERACIJE KOJI SU MATURIRALI 1982 GODINE DA SE JAVE RADI DOGOVORA I PROSLAVE 30-GOSNJICE MATURE
KOJA BI SE ODRZALA 14 ILI 15.RUJNA.2012.GODINE U KORCULI.
MAROVIC PERU  Mob: 098 244 974 marovicp@yahoo.com
BATISTIC MILKI  Mob:   098 725 846 
KASTELAN DENISU Mob: 098 537 784
Pošalji dalje: