Obavijesti iz Doma zdravlja Korčula

Od 1. rujna 2012. godine hitnu medicinsku pomoć preuzeo je  Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Služba je organizirana kao tim T1 kojeg čine liječnik, sestra, vozač. Dosadašnji brojevi telefona važe i dalje  112  ili 194 ili 715-094.

Službena internet stranica Doma zdravlja u Korčuli dostupna je na adresi www.dom-zdravlja-korcula.hr. Na internet stranici moguće je dobiti obavijesti o rasporedu rada ambulanti i laboratorija, kao i ostale važnije obavijesti vezano uz rad Doma zdravlja Korčula.

DZ Korčula

Pošalji dalje: