Javno priopćenje Nenada Vukasa

Vezano uz posljednje natpise g. Dalibora Antunovića na Vašoj internetskoj stranici nailazim za potrebno izjaviti sljedeće u svrhu informiranja šire korčulanske javnosti:

– Prema uvjetima natječaja za radno mjesto ravnatelja Ustanove ”Športski objekti Korčula”, tijelo koje odlučuja o imenovanju ravnatelja, a na temelju uvjeta propisanih natječajem, jest Upravno vijeće navedene Ustanove, a nikako ”malo mjesto u kojem svak svakoga pozna pa su određene karakteristike kandidata svima poznate”.

Isto tako, prema uvjetima natječaja, institucija koja je nadležna za kontrolu i provjeru zakonitosti rada Upravnog vijeća Ustanove je Općinski Sud u Korčuli, a nikako kandidati sami, kako izabrani tako i ne izabrani. Općinski Sud u Korčuli je nakon pokrenutog spora, ondosno tužbi neizabranih kandidata, donio svoj pravolijek kojim je potvrđeno kako je odluka Upravnog vjeća o imenovanju ravnatelja nezakonita jer izabrani kandidat ne ispunjava uvjete propisane natječajem. Svima zainteresiranima dostavit ću na uvid presudu općinskog Suda u Korčuli br.292/09 od 07.12.2009.g.

– Drugostupanjski sud ocijeniti će utemeljenost navedene odluke i donjeti pravomoćnu presudu, a ”malo mjesto u kojem savk svakoga pozna” kao ni kandidati sami nisu kvalificirani za ocjenu zakonitosti rada, ni Upravnog vijeća, a ni Općinskog Suda u Korčuli.

– Vezano uz evaluaciju preformansi i stvarnih potencijala kandidata Upravno vijeće nije našlo za porebno obaviti Razgovor sa kandidatima kako bi se ustanovilo i bodovalo ”performanse” svakoga od njih, što je uobičajena i ustaljena praksa. Stručnu literaturu koja opisuje metodu ”intervjua” također mogu dostaviti zainteresiranima na posudbu.

(Naučni razgovor ili intervju (eng. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora, s ciljem da se dobijena obavještenja upotrijebe u naučne i poslovne svrhe.)

Gore spomenuta činjenica govori kako je zaista moguće da se prilkom provedbe natječaja Upravno vijeće vodilo malomišćanskom logikom koja uključuje ”mnogobrojne kriterije”, a ne uvjetima natječaja koje to isto tijelo propisalo. Istinitost ove tvrdnje dokazati ili opovrgnuti će presuda drugostupanjskog suda.

– Spuštanje događanja na osobnu razinu i način razmišljanja u svijetlu ”činjenica da živimo u malom mjestu gdje svak svakoga pozna, pa su određene karakteristike kandidata svima poznate”, samo za sebe dovoljno govori o ”performansma” izabranog kandidata.

S punim povjerenjem u pravosudni sustav Republike Hrvatske

S poštovanjem,
Nenad Vukas, Korčula

Pošalji dalje: