29. rujna – Svjetski dan srca

Svjetski dan srca obilježava se u subotu  29. rujna 2012. g. s porukom „Jedan, svijet, jedan dom, jedno srce“. Svjetska kardiološka federacija koja je na čelu svjetske borbe protiv bolesti srca i moždanog udara, ove godine posebno upozorava na važnost prevencije srčanožilnih bolesti kod žena i djece. Srčanožilne bolesti pogađaju jednak broj žena kao i muškaraca i najčešći su uzrok smrti u oba spola. U djece rizik srčanožilnih bolesti može početi prije rođenja, za vrijeme razvoja  ploda i dalje se povećavati tijekom djetinjstva zbog nezdrave prehrane, nedostatka tjelovježbe i pušenja.

Od ključne je važnosti da  žene spoznaju svoj rizik od  srčanožilnih bolesti i  usvoje ponašanje za zdravo srce ne samo da bi umanjile vlastiti rizik srčanožilnih bolesti  već i radi dobrobiti svoje djece.

Humanitarna udruga
„Korčulansko-Pelješko srce“

Pošalji dalje: