HDZ provodi izbore za kandidata za gradonačelnika

Na danas održanoj skupštini Temeljne organizacije HDZ-a Korčula izvršeni su izbori za kandidata za gradonačelnika Grada Korčule sistemom “jedan član – jedan glas”, kojeg će Temeljna organizacija Korčula kandidirati Gradskom odboru HDZ-a Grada Korčule.

Nakon što stignu prijedlozi kandidata iz ostalih Temeljnih organizacija HDZ-a na području Grada Korčule (Žrnova, Račišća, Čare i Pupnata) provest će se konačni izbor kandidata po istom sistemu u kojem će sudjelovati svaki član stranke na području Grada Korčule.

Na današnjoj skupštini kandidirali su se g. Vinko Kapelina i g. Andrija Fabris i tajnim glasovanjem kao kandidat ispred Temeljne organizacije HDZ-a Korčula izabran je Andrija Fabris.

T. Andrijić

Pošalji dalje: