U srijedu sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule sazvana je u srijedu 24. listopada 2012. , u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na dnevnom redu su sljedeće točke:

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
  2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
  3. Konačni prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
  4. Utvrđivanje prijedloga člana Nadzornog odbora NPKLM vodovoda d.o.o.
  5. Ponuda za pravo prvokupa čest. zem. 35/1 k.o. Korčula

Klikom na točku možete pogledati materijal predložen za dnevni red.

T.A.

Pošalji dalje: