Za člana predsjedništva Mladeži HDZ-a izabran Joško Cebalo

Na XII. konvenciji Mladeži HDZ-a održanoj u nedjelju 28. listopada 2012. u Zagrebu izabrano je novo vodstvo Mladeži. Za predsjednika je izabran Josip Bilaver , a za njegova zamjenika Marin Babarović.

Za člana predsjedništva Mladeži HDZ-a izabran je predsjednik ŽO Mladeži HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo, u Nacionalni odbor izabrani su Mario Obuljen i Sanja Putica, a u Nadzorni odbor Mate Musulin.

Između ostalog, na Konvenciji su izneseni i glavni programski ciljevi koji pred Mladež stavljaju zadatak izgradnje bolje Hrvatske temeljene na znanju , radu i sposobnosti, Hrvatsku u Europskoj uniji, spremnu aktivno sudjelovati na međunarodnoj političkoj sceni.

DV

Pošalji dalje: