Od Nove godine skuplja voda

Sretna Vam Nova Skuplja 2013 pitka voda, biti će Novogodišnja čestitka potrošačima vode iz Neretve. Od 1. siječanja 2013. godine potrošačima pitke vode, koju opskrbljuje Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o. (NPKLM vodovod) sa sjedištem u Korčuli, povećava cijenu vode na osnovu zakona o komunalnom gospodarstvu,čime se obračunava i uspostavlja cjenik isporuke pitke vode za jedinice lokalne samouprave, koje su trebale dati suglasnost na cjenik. Uglavnom su sve općine i Gradovi pristali, kaže zamjenik korčulanskog gradonačelnika Franc Stenek.

I Grad Korčula je dao suglasnost jer je u zahtjevu bila napomena: Ako se u određenom roku ne dade suglasnost, novi cjenik postaje važećim. Stenek objašnjava da se cijena vode sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela (Fiksni dio plaćaju svi korisnici koji imaju priključak za vodu,bez obzira na potrošnju,dok se varijabilni dio cijene obračunava po utrošenim kubicima vode). Do sada je fiksni dio za područje Grada Korčule iznosio 11 uz varijabilni od 10,45 kuna po kubičnom metru vode.Sada po novom predloženom cjeniku fiksni je dio povećan na 27,70 a varijabilni dio će sa 10,45 biti povećan na 12,88 kn.

Ovaj vodovod šest godina nije povećavao cijenu,koja će biti još skuplja jer i Hrvatske vode povećavaju cijenu u visini naknade za korištenje voda i izmjenu uredbe o zaštiti voda,po tome novoj cijeni vode u varijabilnom dijelu od 12,88 treba dodati još 1,25 kn. Stenek nam je zbrajajući prijedlog NPKLM vodovoda i Hrvatskih voda,pokazao ukupnu novu cijenu,koja za varijabilni dio iznosi 14,13 kn (oko 37 posto više nego u staroj cijeni). Razlog za promjenu cijena je detaljno obrazložen uz kalkulaciju prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva,kaže zamjenik gradonačelnika Korčule.

Ovom uredbom,kako je vidljivo iz dopisa uprave vodovoda cijeli niz troškova i usluga se pokrivaju, gdje cijena vodnih usluga mora osigurati:povrat troškova zahvaćanja vode i održavanje komunalno vodnih građevina,te isporuku vodnih usluga za materijalne troškove usluga, troškove koncesije, zaposlenih, financijske rashode,amortizaciju,
i financiranje vodnog gospodarstva.

Tekst i snimak:Niko Perić

Pošalji dalje: