U petak sjednica Gradskog vijeća

opcina19. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule sazvana je u petak 25. siječnja 2013. , u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Na dnevnom redu su sljedeće točke:

D n e v n i    r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Dominče“
    (grafički prikaz – UPU „GZ Dominče“)
  3. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju upravnih tijela
  4. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove „Športski objekti Korčula“
  5. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Ugovora o osnivanju Centra za kulturu „Festival Korčula“ kao osnivačkog akta Centra za kulturu „Festival Korčula“
  6. Raspored sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za siječanj-lipanj 2013. godinu
  7. Ponuda za pravo prvokupa stana u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula (Korčula)
Pošalji dalje: