U petak “Šuma Striborova”

SMJEŠKOKAZALIŠNA PREDSTAVA ZA DJECU: ŠUMA STRIBOROVA
PETAK, 8.2. – 11:00 DOM KULTURE

Centar za kulturu Korčula Vas poziva svu djecu predškolskog i nižeg
školskog uzrasta na kazališnu predstavu „ŠUMA STRIBOROVA“ I.
B. Mažuranić u petak, 8. veljače u Dom kulture s početkom u 11 sati.
Predstavu igraju glumci: Helena Buljan, Hrvoje Zalar i Žana Bumber
iz kazališta Smješko iz Zagreba.
Trajanje je 50 minuta, cijena ulaznice 15,00 kuna.

Pošalji dalje: