Seminar za mentore prve pomoći osnovnih i srednjih škola

czk23.02.2012. god. Gradsko društvo Crvenog križa Korčula organiziralo je seminar za mentore prve pomoći osnovnih i srednjih škola. Predavač je bio doktor Tihomir Eterović sa Brača koji je ujedno sudac na međužupanijskom i državnom natjecanju mladih Crvenog križa.

Seminaru su prisustvovali 18 mentora i to sa područja Otoka i Orebića, te iz Dubrovnika, Metkovića i Ploča. Cilj seminara je bio upoznati mentore sa novim smjernicama iz prve pomoći i razjasniti eventualne nedoumice oko provođenja pojedinih postupaka prve pomoći.

Pošalji dalje: