50 lipa za svaku šparogu ubranu u državnoj šumi

article_home_1362346452sparoge

Prema pisanju Glasa Istre za skupljanje šumskih plodova poput gljiva, kestena ili šparoga u državnim šumama potrebno je ishoditi dozvolu područne šumarije Hrvatskih šuma.

Za branje šparoga nije dovoljno od Hrvatskih šuma dobiti dozvolu, već državi treba i platiti naknadu. Naknada se plaća po sakupljenoj količini, a po cjeniku Šumarije Hrvatskih šuma, za stručak šparoga od deset komada trebalo bi platiti naknadu od pet kuna, dakle 50 lipa po šparogi.

Tako bi berač bi za branje šparoga u državnim šumama trebao ishoditi dozvolu, a nakon sakupljanja ponovo doći s ubranom količinom te platiti prema cjeniku. Predviđena kazna za sakupljanje šumskih plodova bez dozvole Hrvatskih šuma iznosi od tisuću do sedam tisuća kuna, a može je uručiti inspekcija zaštite okoliša ili šumarska inspekcija.

Pošalji dalje: