Osnivanje Razvojne agencije KORA

1363681254P1030583Jučer je održana 20-ta sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule. Ono što je obilježilo sjednicu je Odluka o osnivanju lokalne Razvojne agencije KORA (Korčulanska razvojna agencija), kao društva s ograničenom odgovornošću.

Osnivač je Grad Korčula. Najveća zadaća KORE biti će: promicanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti na području Grada Korčule, te poslovne usluge.U cilju pripreme projekata za privlačenje sredstava domaćih i EU fondova, koordiniranja pri upravljanju poduzetničkim zonama i inkubatorima, privlačenja strateških partnera i stranih ulaganja, prikupljanja i analiza poduzetničkih ideja, što je bitno za Grad Korčulu, a time i cjelokupno gospodarstvo. Osnivanje KORE planirano je Proračunom za 2013. godinu. Ova odluka usvojena je sa 10 glasova za, 1 protiv i 3 glasa suzdržana (HDZ je bio protiv i suzdržan).

1363681248P1030578Vijećnici Gradskog vijeća Grada Korčule donijeli su Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule i Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Korčule, usklađeni su temeljni akti Grada i Vijeća sa Zakonskim regulativama. Na mjesto Ravnateljice Gradskog Muzeja ponovno je imenovana Marija Hajdić, također je usvojen Program financiranja kulture, tehničke kulture i športa za 2013 godinu čija su sredstva predviđena u Proračunu Grada Korčule.

Dina Cahun – Dubrovački vjesnik

Pošalji dalje: