Regionalno natjecanje u mažoret plesu

Po prvi puta odlukom HRSM (Hrvatskog saveza mažoretkinja) Regionalno natjecanje u mažoret plesu održat će se u Korčuli 15.06.2013 godine u “balonu” od 9 sati do 18.00sati.

Očekujemo oko 500 gostiju.

S naše strane kao domaćini dužni smo:

1) Osigurati dvoranu (Balon)
2) Razglas
3) Suce
4) Pokretni FAST FOOD
5) Za mažoretkinje je potrebna uniforma, obuća, rekviziti – sveukupan trošak za 3 skupine
6) Za dobre rezultate, naše mažoretkine moraju više trenirati – trošak dvorane

Molimo sve dobre ljude da nas podrže financijski da mi, po prvi puta kao domaćini kvalitetno ugostimo naše goste. Ukoliko se pokažemo dobrim organizatorima da i dalje konkuriramo za sva regionalna i državna natjecanja.

Uplate primamo na žiro račun: Udruga korčulanskih mažoretkinja, Zagradac 39, 20260 Korčula: 2330003-1100448733 a to sve možemo samo uz podršku našega grada.

Lijepi pozdrav,

S POŠTOVANJEM
UDRUGA KORČULANSKIH MAŽORETKINJA

Pošalji dalje: