Plan i program djelovanja Građanske akcije Lumbarde

Lumbarda_zrak

Građanska akcija Lumbarde, najmlađa otočka stranka, utemeljena tijekom 2013. g., spontani je izraz nezadovoljstva dosadašnjom načinom vođenja Lumbarde, koji je omogućio da  privatni interesi nadvladaju opću dobrobit zajednice .

Ideja osnivača Građanske akcije, povrat je bavljenja lokalnom politikom njenim izvornim korisnicima – stanovnicima mjesta, te da se instrumentima demokratskog djelovanja stanovništvu omogući sudjelovanje u kreiranju odluka od općeg interesa.

Naš osnovni cilj je stvaranje vizije i programa razvoja Lumbarde te prekid dominacije i monopola vlasti političkih stranaka koje su u posljednja dva mandata vodile politiku i oblikovale javni i društveni život mjesta. Način na koji su to radili, po našem je sudu bio daleko od interesa i želja većine stanovništva. Političke stranke pretvorile su se u interesne zajednice koje su štitile i provodile interese svojih vodećih članova i simpatizera.  Možda je najtragičnije  što kroz ukupno vrijeme  opozicija nije učinila ništa, ili gotovo ništa da postane istinski korektiv vlasti – pitamo ih , zbog čega!?.

Posljedica navedenog  je,  da je veći dio mještana praktično ostao bez svojih istinskih predstavnika u Općinskom vijeću, čime je izgubio mogućnost da utječe na općinsku vlast,  bilo da se radilo  o rješavanju problema ( poput deponija, zaobilaznice, trga ispred Pošte, kanalizacije…) ili pokretanju ideja vrijednih za razvoj i napredak mjesta.

Negativni rezultati takve politike vidljivi su na svakom koraku. Cilj je Građanske akcije da prekine i trajno onemogući takav način upravljanja  i da osigura izbor članova  Općinskog Vijeća  na način, da  budu izabrani pojedinci koji će uistinu predstavljati građane i raditi u interesu svih, a ne  interesne grupe i pojedince.

OSNOVE PROGRAMA GRAĐANSKE AKCIJE:

 • Stavljanje u funkciju općinskih prostora koji se ne koriste
 • Sređivanje parkova i zelenih površina kroz zasađivanje  novih biljaka, te  program navodnjavanja po sistemu –  kap na kap
 • Izgradnja biciklističkih i pješačkih staza
 • Izrada  boćališta te dodatno oplemenjivanje igrališta za djecu
 • Izrada projekta uređenja prilazne ceste“ Groblje – Mrtvačnica“ te realizacija istog.
 • Popločavanje  betonskih stepenica (kamenom)  na  istočnom i zapadnom prilazu groblja Sv. Ivan
 • Izrada projekta zbrinjavanja oborinskih voda Općine Lumbarda.
 • Širenje javne rasvjete na potez ‘Bilin Žal – Pržina’, dio  ‘Račišće – Kosovo’ , prostor ”Soline’,  te ‘Tatinja-  cesta za Korčulu’.
 • Asfaltiranje zadnje bjele ceste u Općini Lumbarda –  ‘Mala Glavica’,  te obnova asfaltnog sloja po prioritetima.
 • Izrada projektne dokumentacije za uređenje pomorskog dobra ‘Koludrt-Tatinja’
 • Žurno dovršavanje šetnica uz more uvala ‘Račišće- Koludrt’
 • Transparentno i otvoreno općinsko računovodstvo
 • Podrška poduzetništvu kroz organiziranja edukativnih  radionica novim i postojećim poduzetnicima.
 • Legalna provedba svih javnih natječaja
 • Usklađivanje rada vrtića sa potrebama zaposlenih roditelja
 • Osnivanje fonda za  socijalno ugrožene mještane Općine Lumbarda
 • Osnivanje Općiniske agencije  za izradu projekata korištenja EU fondova
 • Pokretanje inicijative za osnivanje poljoprivredne zadruge (otkup poljoprivrednih proizvoda)
 • Ponovno aktiviranje dječje dramske skupine
 • Omogućavanje  svim zaseocima podjednake zastupljenosti u budućem strateškom planiranju
 • Organiziranje javnih skupova i razgovora sa mještanima kod donošenja svih odluka bitnih za razvoj mjesta.
 • Programsko rješavanje problema poroka mladeži (droga, alkohol itd) kroz sustav edukacije, nadležnih  institucija i državnih tijela.
 • Praćenje rada svih udruga koje se financiraju iz Općinskog proračuna.
 • Nastavak projekta mjesne kanalizacija, odvodnje vode iz Donjog Blata, uz aktivno lobiranjem u Hrvatskim Vodama.

DEPONIJ KOKOJEVICA

Opće poznati problem Lumbarde i eklatantan primjer trošenja ogromnih sredstava, bez realnog učinka. Postavlja se pitanje , da li se uopće iskreno željelo provesti sanaciju i zatvoriti deponij ili su to bile priče za javnost, dok je istovremeno učinjeno sve da do toga ne dođe. Sama sanacija provedena je na sumnjiv način uz niz nezakonitih radnji, rezultat čega je i sudski spor s izvođačem i prekid radova na  sanaciji.

Način na koji je do sada KTD Mindel  gospodario deponijem, GA smatra katastrofalnim i nesukladnim zakonskim propisima. Neodgovornost i neozbiljnost u postupanju doveli su do tri veća požara nakon kojih su velika područja općine Lumbarda i dio grada Korčule kontaminirani furanima i dioksinima , kancerogenim tvarima izrazito opasnim po zdravlje ljudi.

S druge strane, Ugovor s gradom Korčula je izrazito nepovoljan i štetan za našu Općinu, obzirom da prema realnim mogućnostima, tim ugovorom gubimo između 1.200.000,00 i 1.500.000,00 kn godišnje.

Građanska Akcija Lumbarde, zalaže se stoga da se  :

 • odmah provede natječaj za direktora KTD Mindel.
 • KTD Mindel obaveže  na djelovanje u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, te da odgovara za stanje  deponija.
 • osporiti i poništiti  ugovor sa gradom Korčulom
 • izraditi novi cjenik u skladu sa Zakonom
 • provede nastavak sanacije deponija
 • pristupiti zatvaranju deponija ( čim se pronađe drugo rješenje )
 • popraviti  rad komunalne redarske službe

Umjesto da služi interesima mjesta, općinska Komunalna redarska služba trenutno funkcionira kao poslušnička produžena ruka politike. Rezultat navedenog su opća nečistoća mjesta , brojna privatna smetlišta , divlja izgradnja , uzurpacija javnog pomorskog dobra…

Poziciji komunalnog redara potrebno je vratiti dignitet službe  i uspostaviti ‘izgubljenu’ obvezu kontrole rada komunalne službe , što u našoj Općini, nažalost već duže vrijeme nije slučaj.

LUČICA / „MAESTRAL“

Nezakonitost , samovolja i neozbiljnost uzrok su slabog poslovanja iz godine u godinu .

Potrebno je odrediti ciljeve i promijeniti način rada.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

Srce mjesta i najbitniji segment za razvoj mjesta! Lumbarda kao turistička destinacija, zaslužuje, no istovremeno ima i obvezu kroz djelovanje Turističke zajednice :

 • odrediti dugoročne planove razvoja i vizije turizma
 • unaprijediti sve do sada u javnosti postignute  učinke,    u cilju očuvanja i njegovanja pozitivnih odjeka ‘Lumbarajskih užanci’
 • Organizacija kulturnih i zabavnih zbivanja tijekom turističke sezone : vraćanja ‘Ribarskih večeri’ njihovoj izvornosti – ‘moru i svemu iz mora’
 • koordiniranom djelovanju na suradnji sa susjednim otočnim i drugim općinama – samo tako usklađeno djelovanje prema višim instancama zalog je značajnijeg utjecanja na odluke koje će otoku i otočanima omogućiti rješavanje zajedničkih problema ( npr. cijene trajektnih karata za ne-otočane u sezoni i van nje )

Ono što, po našem viđenju trenutno karakterizira rad TZ, može se svesti na:

 • nepostojanje planovi i vizije razvoja turizma
 • nedostatak stručnih osoba i animatora
 • probleme s natječajem za direktora TZ (utjecaj politike)

PROSTORNI PLANOVI

O njima ovisi budućnost i izgled mjesta!

Zadnji PP proveden je polu-tajno , bez provedene kvalitetne javne rasprave, uz odsustvo vremena  da se građani upoznaju s  izmjenama. Taj PP izglasan je uz prisutnost nekoliko ljudi i čelnika Općine.

Također , treba spomenuti i probijanje putova do budućih zona gradnje, bez uvažavanje želja i potreba vlasnika terena, čime se stvaraju pretpostavke da u bliskoj budućnosti ostanemo bez dobrog djela prirodnih resursa i životnog prostora koji nam je oduvijek pripadao.

Ovdje treba dodati i primjer izgradnje zaobilaznice u koju se ušlo bez prethodnih dozvola i dogovora sa vlasnicima privatnog zemljišta što je uzrokovalo blokadu radova i nepotrebno trošenje sredstava.

USPOSTAVA FUNKCIONALNOSTI INDUSTRIJSKE ZONE

Sve je završeno kada su ostvareni uski privatni interesi (struja , voda i sl.), Treba li daljnih komentara ?

SPORTSKA UDRUGA I MALONOGOMETNI KLUB

U zadnje 3 godine uloženo je oko  300.000,00 kn a da nijedan klub nije proveo godišnju skupštinu i opravdao uložena sredstva. Radi se bez plana i stihijski, a klubovi nemaju Uprave i nadzor. Sve je prepušteno pojedincima, dok takav rad podržavaju Načelnik i OV. Gotovo identična situacija  je i sa teretanom u koju je uloženo 100.000,00 kn  a koja radi bez nadzora zadnja 2 mjeseca. Tijekom 6 godina rada zarađeno je oko 50.000,00 kn a da ni lipe nije uloženo u održavanje teretane.

Zaključno, recimo istinu :

Sadašnja vladajuća ekipa funkcionira po formuli:

NAČELNIK SE PONAŠA POPUT BOGA , DONAČELNIK I PREDSJEDNIK VIJEĆA POSLUŠNICI SU KOJI STRPLJIVO IŠČEKUJU SLIJEDEĆI POLITIČKI CIKLUS I U VJERI DA ĆE DOĆI I NJIHOVIH ‘PET MINUTA’ SPREMAJU SE NASTAVITI PO STAROM.

Nasuprot tome, naš je moto :

GRAĐANSKA AKCIJA LUMBARDE ZALAŽE SE ZA SVEKOLIKI NAPREDAK LUMBARDE KAO ZAJEDNICE I POVRAT POLITIKE  NJENOJ SVRSI :

DA VLAST SLUŽI NARODU, A NE NAROD VLASTI !

GRAĐANSKA AKCIJA LUMBARDE

Pošalji dalje: