Obavijest o zapošljavanju

Untitled1Centar za kulturu Korčula će za ovu turističku sezonu zaposliti više osoba za obavljanje poslova vezanih za djelatnost Centra (dežurstva u kulama, prodavanje karata na koncertima i sl.), pa se pozivaju zainteresirani đaci i studenti s područja Grada Korčule da dostave pismene prijave Upravnom vijeću Centra za kulturu.

Rad će biti organiziran u smjenama prema potrebama i rasporedu ravnateljice Centra. U prijavi treba navesti ime i prezime, adresu i broj telefona ili mobitela. Uz prijavu potrebno je priložiti kopiju osobne iskaznice ili rodnoga lista te dokaz o učeničkom ili studentskom statusu (potvrda od škole ili visokog učilišta). Prijave mogu podnijeti kandidati stariji od 16 godina koji se služe barem jednim stranim jezikom i koji imaju osnovna znanja iz kulturne povijesti grada Korčule.

Prijave se podnose do 12. svibnja na adresu: Centar za kulturu Korčula Obala Korčulanskih brodograditelja bb 20260 Korčula

Upravno vijeće Centra za kulturu, 6. svibnja 2013.

Pošalji dalje: