Pacijentima zabranjen pristup Domu zdravlja u Korčuli

Boze pomoziDomu zdravlja u Korčuli je zabranjen pristup? Nije to obavijest uprave DZ, nego poplavljenog ulaza, koji se stvara i nakon manje kiše koja s uzvišenog parkirališta nemilice teče prema pristupnom prostoru Doma zdravlja u Korčuli. Danas se voda popela pacijentima do koljena, mnogi su satima čekali u vozilima, ili na unutarnjem prostoru Doma zdravlja, kako bi pronašli način dolaska ili odlaska.

Uprava DZ ne reagira, čuju se brojne pritužbe pacijenata, ali i opravdavajućih komentara da su problem oborinske vode za koje DZ nije nadležan. Jesu ustanove, kaže invalid iz Lumbarde, kojemu se pridružuju nervi pacijenata, komentarom kako prostor DZ nije javna površina, pa ako oni ne mogu riješiti, treba zvati Gradsku i županijsku upravu, vodovod, i kanalizaciju, gradonačelnika i ravnatelja županijskog Doma zdravlja, Komunalno poduzeće, vodovod, DVD čija je zgrada pored Doma zdravlja, i da hitno interveniraju.

Nema ni udruge pacijenata ili liječnika, koji bi trebali odustati u prijemu pacijenata, jer tko će snositi odgovornost ako se nešto dogodi. Ta je bojazan prisutna dugo godina, isto tako manja odvodna željezna rešetka je puna odbačenih zavoja ili ćikova cigareta. I liječnici i pacijenti su taoci, a rješenje je postojalo prije dvije godine, kada su se vršili građevinski radovi na krovištu, nažalost ni ta mogućnost nije iskorištena, kao ni u vrijeme proširenja parkirališta.

Tekst i snimak: Niko Perić

Ogledalo u vodi Okrivljena resetka

Pošalji dalje: