Čestitamo 8. listopada, Dan neovisnosti

 vijenci2vijenci1

Svim građankama i građanima Grada Korčule i Republike Hrvatske

čestitamo 8. listopada, Dan neovisnosti

Republike Hrvatske

predsjednica Gradskog vijeća Grada Korčule – Ivona Kapor
gradonačelnik Grada Korčule – Vinko Kapelina
zamjenik gradonačelnika Grada Korčule Ivan Silić
članovi Gradskog vijeća Grada Korčule

Pošalji dalje: