Rijetka zdravstvena ustanova na pozitivnoj nuli u Hrvatskoj

article_home_1346859421VELALUKA_MIC_DUV_05090012Usprkos, turbulentnoj situaciji u hrvatskom zdravstvu, Dom zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka posluje s pozitivnom nulom. – U poslovanju predviđamo da će na kraju 2013. financijske godine prihodi biti približni ili tek malo veći od rashoda, kako je bilo i prošle godine – rekao je ravnatelj Marin Barčot i dodao da su uključeni i u dva preventivna programa Ministarstva zdravlja: Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice i Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Kao zdravstvena ustanova uključeni smo u projekt Strateškog planiranja razvoja ljudskih resursa u zdravstvu Republike Hrvatske te iako nismo direktno uključeni podupiremo projekt 10 001 Dalmatinac Medicinskog fakulteta u Splitu koji se provodi na šest jadranskih otoka među kojima je i otok Korčula.

Inače ova Ustanova čiji osnivač je Dubrovačko-neretvanska županija, obavlja djelatnost zdravstvene zaštite na primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj razini. Pruža zdravstvene usluge na području Vele Luke, Blata, Čare i otoka Lastova, koje je prije dvije godine prešlo iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije pod Dom zdravlja „Dr. Ante Franulović“.Pokriva područje na kojem živi preko 11 000 stanovnika.

– Prioriteti  su nam održavanje i unapređivanje zdravstvene zaštite na području koje pokrivamo, kako svojim stručnim kadrovima tako i u suradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama u županiji prvenstveno sa Specijalnom bolnicom „Kalos“, Domom zdravlja „Korčula“ te Općom bolnicom „Dubrovnik“ – istaknuo je mladi ekonomist Barčot.

Otočani samo radi specifičnih specijalističkih pregleda putuju sa otoka, jer u sklopu Doma zdravlja osim 3 ordinacije opće medicine, djeluju i specijalističke ambulante:  stomatološka ordinacija, pedijatrijska ambulanta, medicina rada,  internistička ordinacija, ginekološka ordinacija, ultrazvuk, ortopedska ordinacija s vrsnim specijalistima, te RTG s mamografom, mikrobiološki laboratorij, medicinsko-biokemijski laoratorij. U ljetnim mjesecima organizirana je tzv. turistička ambulanta, koja prihvača turiste s područja Vele Luke, Blata i Čare. Iako ne obavljaju djelatnost hitne medicine u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ-e hitnim medicinskih prijevozom helikopterom svaki životno ugroženi pacijent je za manje od 20 minuta prebačen u Split i brže je primljen, nego pacijent kojeg npr. Hitna prevozi na Rebro. Kroz dnevne obavijesti službe 112 svjedoci smo da je to vrlo često i uspješno su spašeni mnogi životi otočana.

Bitno je napomenuti da općine Blato i Vela Luka sudjeluju u financiranju zdravstvene zaštite tzv. nadstandardnih zdravstvenih usluga te se tako omogućuje zadržavanje visokog zdravstvenog standarda Doma zdravlja. Isto tako uključeni su u županijske i državne projekte gdje je omogućeno korištenje sredstava iz fondova EU, a u funkciji povećavanja standarda zdravstvene zaštite i dobrobiti pacijenata, što su glavni prioriteti Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ u Veloj Luci.

Tekst i foto: Dina Cahun – DV

Pošalji dalje: