Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Grad Korčula je na svojim službenim internet stranicama objavio dokumentaciju u vezi s prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule. Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, od 2. srpnja do 19. srpnja 2010. godine.

Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade, održana je u ponedjeljak 5. srpnja 2010. godine u 18,00 sati u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli.
DOKUMENTACIJA SE NALAZI NA OVOM LINKU


Pošalji dalje: