Održan sastanak Ceha ribara Vela Luka sa predstavnicima uprave za ribarstvo

U organizaciji Ceha ribara Korčula – Pelješac – Lastovo i Općine Vela Luka u četvrtak, 22.05.2014. u dvorani za sastanke (zgrada bivše Dalmatinske, I. kat ) s početkom u 18:00 sati, održan je sastanak ribara sa predstavnicima uprave za ribarstvo. Nakon uvodne riječi načelnika Općine Vela Luka Tonka Gugića, prisutnima se obratio Jean Paul Prižmić, predsjednik Ceha ribara i predstavnik obrtničke komore Dubrovačko – neretvanske županije.

Teme sastanka bile su: “Planovi upravljanja u ribarstvu republike Hrvatske i Europska regulativa” predavanje je održao mr.sc. Ante Mišura iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, ovlašten za obavljanje poslova pomoćnika Ministra. Predavanje pod nazivom “Strukturni fondovi u ribarstvu i njihova dostupnost” održala je mr. sc. Irena Jahutka, iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, voditeljica službe za EU fondove

Uslijedila je rasprava i pitanja ribara na temu gospodarskog ribolova, malog ribolova u 2015., te malog obalnog ribolova, a na pitanja su, uz spomenute izlagače, odgovarali Mario Rogošić, Načelnik sektora za inspekciju u ribarstvu i Mladen Crnogorac, viši stručni savjetnik, Uprave za ribarstvo, područne jedinice Dubrovnik.

Željana Petrić

Pošalji dalje: