Izložba Majsan – arheološki lokalitet

Proteklog petka, 16. srpnja, pred brojnom zainteresiranom publikom, u Gradskom muzeju Korčula otvorena je izložba Majsan – arheološki lokalitet, zaštićeni spomenik kulture. Izložba je koncipirana tako da kroz tekstove, fotografije i predmete posjetiteljima otkriva, sloj po sloj, priču o jednom od naših najznačajnijih arheoloških lokaliteta.

Predstavljen je, između ostalog, dio nalaza s Majsana iz Pomorskog muzeja u Orebiću, dobavljenih za ovu prigodu ljubaznošću ravnateljice Vesne Suhor i Općine Orebić. Majsan ima širi značaj u proučavanju povijesti starog Mediterana, budući da su se na njegovom tlu odigrale i epizode koje nadaleko prelaze lokalne okvire. To se u prvom redu odnosi na pohod mletačkog dužda Petra II. Orseola, tada najvažnije osobe na Jadranu, koji je za bazu svojih vojnih operacija, 1000. g., odabrao upravo ovaj otočić. No, usprkos slavnoj prošlosti, arheološki lokalitet na Majsanu nikada nije doživio konzervaciju i dolično prezentiranje, što je također jedan od akcenata izložbe. U posljednjih trideset godina, nakon istraživanja akademika Cvita Fiskovića, majsanske starine bile su prepuštene zaboravu i polaganom propadanju.

Ovaj je problem tek nedavno nanovo aktualiziran, prvo likovnom kolonijom u organizaciji ULUK-a, a potom i brojnim aktivnostima Udruge Majsan, u suradnji s kojom je izložba realizirana. Nakon pozdravne riječi ravnateljice Gradskog muzeja, Marije Hajdić, izložbu je otvorio dožupan Frano Skokandić. Naglasio je sretnu okolnost što ovaj lokalitet, tako blizu gradu Korčuli, ima istaknut povijesni značaj te veliki potencijal za kulturni turizam, čime se otvaraju i mogućnosti financiranja putem europskih fondova. O akcijama Udruge Majsan govorila je dopredsjednica Lea Čumbelić, a potom se publici obratila autorica izložbe Sanda Hančević.

Izložbu prati katalog za koji je tekst pisao akademik Igor Fisković. Katalog je dvojezičan, pa će se na taj način postav približiti stranim posjetiteljima Gradskog muzeja, kojih je i na otvaranju bio znatan broj. Izložba se može razgledati do 15. kolovoza 2010. g.

(GmK)

Pošalji dalje: