Akcija darivanja krvi

Dana 21. i 22. prosinca .2015. u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Korčula održana je prva ovogodišnje akcije  darivanja krvi za transfuzijsku službu OB Dubrovnik. Akcija je održana  u prostorijama Doma kulture “Liburna”. Obrok za davaoce bio je pripremljen u restoranu „Planjak“. Akciji  je pristupilo 89 darivatelja od toga je darovalo krv njih 71 i rekordnih 18 po prvi puta.

Novi darivatelji su Josip Krtolačić, Bartol Cebalo, Izidora Kajzoraj, Tomislav Šestanović, Marino Stanković, Ante Grbin, Ante Blitvić, Radoslav Didović,  Drago Milović, Ante Čibarić, Mirella Roso, Ivana Farac, Ivan Poša, Ivan Sansović, Marko Bačić, Ivo Šain, Marinko Pažin, Katarina Šain i Marija Tomić.

Ovoj akciji je pristupilo 16 maturanata i  10 mladih iz udruge PUMA iz Pupnata. Obzirom da su  zadnje akcije bile 17 i 18.12.2014. u ove četri akcije prikupljeno je 116 doze krvi.

Gradsko društvo Crvenog križa  Korčula zahvaljuje darovateljima krvi na nesebičnom davanju sebe , volonterima  na sudjelovanju i potpori svim akcija.

P1220183 P1220191 P1230205

Pošalji dalje: