ZBOR OBRTNIKA U ČETVRTAK!

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

OBRTNIČKA KOMORA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

UDRUŽENJE OBRTNIKA KORČULA – LASTOVO

Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore  i Upravnog odbora Udruženja obrtnika Korčula – Lastovo, raspisani su izbori za sva tijela  Udruženja obrtnika i Komore za mandatno razdoblje 2010.-2014. godine .

Na  osnovi članka  18. Statuta Udruženja obrtnika Korčula – Lastovo , sazivamo

ZBOR OBRTNIKA GRADA KORČULE

IZBORNA   SKUPŠTINA

za dan 14. listopada  2010. godine (četvrtak) u prostorijama  Doma kulture Liburna  u Korčuli sa početkom u 19,00 sati .

Za sjednicu predlažemo  sljedeći  :

DNEVNI RED :

1. Izbor radnog predsjedništva , zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika ,

2. Izbor članova izborne komisije ,

3. Utvrđivanje  izborne liste ,

4. Provođenje izbora za Gradski odbor obrtnika Korčule ,

5. Izvješće o dosadašnjim aktivnostima, prijedlozi i rasprava.

U Vašem je interesu da nazočnošću , aktivnim doprinosom i izborom pravih predstavnika doprinesete razvoju i kvalitetnom radu Udruženja i obrtništva u Gradu Korčuli.

Članak 11.  Statuta Udruženja obrtnika Korčula – Lastovo  ;

Član Udruženja koji nije izvršio obvezu podmirenja komorskog doprinosa za razdoblje od devet ( 9 ) mjeseci ne može biti član tijela u komorskom sustavu.

ZAHVALJUJEMO  NA  ODAZIVU

UDRUŽENJE OBRTNIKA

KORČULA – LASTOVO

Pošalji dalje: