Poziv oglašivačima

Putnička agencija Kantun Tours za sljedeću sezonu priprema novo izdanje promiđbenog materijala popularnog prospekta  otoka Korčule i naše agencije.

Naš prospekt iz 2010 god rađen je na formatu A4 , na kvalitetnom papiru, na šest jezika u 18 000 primjeraka.  Prisutan je na turističkim zimskim sajmovima u Londonu , Beču, Madridu,Oslu, Kopenhagenu, Helsikniu,Ljubljani, Berlinu, Parizu, Milanu…

Prospekt 2011 bit će rađen u istom formatu, tiskan  u većoj tiraži, prisutan na više sajmova i nadam se ispuniti sva naša očekivanja.

Pozivamo sve zainteresirane za reklamiranje svojih usluga u našem prospektu za 2011 godinu da se jave na  info@kantun-tours.com . Oglašivači iz prethodnih izdanja našeg promiđbenog prospekta imaju 20 % popusta.

Srdačan pozdrav

Ivan Andrijić

katalog_kantun 2010 – PDF format

Pošalji dalje: