Popravlja se demografska slika Blata

U Blatu je u 2010. godini bilo više umrlih osoba nego rođenih beba, i to skoro jedan i pol put više. Naime, prema podacima iz Matičnog ureda, lani je rođeno 40 djece, a umrlo je 57 osoba. Djece je više rođeno osam, umrlih je manje devet, sklopljena su tri braka više nego 2009. godine.

Kako bi se popravila nepovoljna demografska slika Blata, općina je prije nekoliko godina, uvela veoma poticajnu pronatalnu politiku – dajući značajnu novčanu potporu za svako novo rođeno dijeta. Demografska slika polako, ali sigurno mijenja se na bolje, što pokazuju prošlogodišnji rezultati kada je više rođeno 25 posto djece.

M.C.

Pošalji dalje: