Priopćenje Ministarstva obrane

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, odnosno Odsjeci za poslove obrane tijekom veljače 2011. provodit će redovni godišnji upis u vojnu evidenciju, a sukladno Zakonu o obrani. Poziv je upućen hrvatskim državljanima – muškarcima, rođenima 1993., kao i starijim godištima koji do sada nisu upisani u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Pozvani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu ili domovnicu i OIB, te odazvati se bez obzira jesu li ili nisu primili pojedinačni poziv. Eventualnu spriječenost dužni su javiti u Odsjek za poslove obrane prema mjestu prebivališta ili opravdati preko roditelja ili članova uže obitelji. Sukladno Zakonu o obrani, članak 64., stavak 2., na poziv za upis u vojnu evidenciju obvezni su odazvati se i hrvatski državljani koji borave u inozemstvu, u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu države u kojoj borave.

Obveza redovnog upisa u vojnu evidenciju proizlazi iz Zakona o obrani (“Narodne novine” broj 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09) uz napomenu kako je obveza služenja vojnog roka suspendirana odlukom Hrvatskog sabora.

Detaljnije informacije o upisima u vojnu evidenciju možete pogledati na priloženom linku

http://www.morh.hr/hr/karijera-u-morh-a-i-os-rh/natjecaji-i-oglasi/poziv-na-upis-u-vojnu-evidenciju-2011.-godine.html

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću i informiranje MORH-a

Pošalji dalje: