Izvješće Korčulanske lige za 2010.

Pozivamo sve zainteresirane da pogledaju izvješće o radu udruge Korčulanska liga za 2010 godinu na našoj web stranici www.korculanskaliga.com. Izvješće obuhvaća naše djelovanje u 2010. godini kao udruga građana te naše djelovanje kao nezavisna lista u gradskom vijeću Grada Korčule. Obratite nam se sa svim primjedbama i prijedlozima na kontakt@korculanskaliga.com.

Korčulanska liga

Pošalji dalje: