Prijeti drvena pala

Active ImageVeæ tjedan dana u Korèulanskom Gradskom kotaru Sveti Antun traje strah i neizvjesnost da se ne odlomi nagnuta drvena pala koju je skupa s telekomunikacijskim kabelom iz njenog ležišta poèupao jaki vjetar.

Veæ tjedan dana u Korèulanskom Gradskom kotaru Sveti Antun traje strah i neizvjesnost da se ne odlomi nagnuta drvena pala koju je skupa s telekomunikacijskim kabelom iz njenog ležišta poèupao jaki vjetar.

 Ovaj nosivi stup postavljen nestruèno još 1989. godine slomljen je u dvorištu Dušana Kaštelana.

 

Slomljenog i nagnutog ga još drže dvije žice, pao je dijelom i na elektriène vodove. Strah je i u susjedstvu, kaže Dušan Kaštelan, jer ako se dogodi spoj ovih vodova može doæi do katastrofe jer su u sklopu ulice stambene zgrade i auto servis, te bogato šumsko raslinje. Obavijestili smo sve odgovorne institucije, govori Kaštelan i doèekali smo predstavnike tele coma uz obrazloženje da trenutno nemaju radne snage jer rade na Lastovu.

Mještani su predložili jednog graðevinara, ali je bio odbiven s obrazloženjem da se njegov rad mora platiti, a oni imaju svoje struène radnike. 

Active Image

Pošalji dalje: